Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy (podľa zákona 102/2014 Z.Z.)

Po prevzatí tovaru ho máte možnosť rozbaliť a odskúšať. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený tovar vrátiť, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. E-mailom alebo písomne vyplnením vzorom formuláru na odstúpenie a jeho následným zaslaním na našu adresu spolu s vráteným tovarom.

Postupujte prosím nasledovne: Nepoškodené, nenosené oblečenie zabalíte (do nepremokavého obalu), a pošlete ho poštou ako balík s poistením späť na našu adresu: Froggy market s.r.o. Jozefov majer 531, 93041 Kvetoslavov. Ak máte len jeden kus – môžete ho poslať ako list s poistením. V prípade straty nepoistenej zásielky poštou nesie všetky náklady kupujúci.

Vrátiť je možné len tovar, ktorý:
– je v pôvodnom stave,
– obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,
– nejaví známky používania a opotrebenia,
– je neporušený a nepoškodený, nieje znečistený od makeupu, antiperspirantu alebo deodorantu
– je kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.).

Tovar nám za žiadnych okolností neposielajte na dobierku.

Záleží nám na spokojnosti zákazníkov a chceme naše produkty zlepšovať. Veľmi nám pomôže, ak dôvod odstúpenia uvediete. Uvedením dôvodu nijako neobmedzíte svoje zákonné právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení tovaru späť na našu adresu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.